Individuele therapie

Aan de hand van gesprekken begeleid ik mensen bij pijnlijke ervaringen of situaties. Mijn benadering is ervaringsgericht. Je wordt in een veilig kader uitgenodigd om aandacht te geven aan wat je vanbinnen ervaart en ik help je om daar uitdrukking aan te geven. Vandaaruit ga ik samen met jou op zoek naar betekenissen.
Therapie biedt de mogelijkheid om stil te staan bij jezelf en bij de hindernissen die je beletten om je goed te voelen. Betekenis kunnen geven aan symptomen of klachten is wezenlijk in het proces van verandering. We zoeken samen naar verbanden tussen je huidig probleem, de context waarin je leeft en je levensgeschiedenis. Het opnieuw verbinden en integreren van deze betekenissen in het bewustzijn is een belangrijke stap. Het schept vaak ruimte en is een aanzet tot beweging in je groeiproces. Vanuit het bewuster zijn van je verlangens, je gevoelens, je mogelijkheden en beperkingen, je gedachten…kan je keuzes maken…en verder groeien als mens. Het proces van verandering of het therapeutisch proces is gericht op heel-wording, en op het kunnen en mogen leven in je authentieke zelf.
Ik geef je geen pasklare oplossingen maar ondersteun je bij je zelfonderzoek, op jouw tempo, zodat je zelf authentieke keuzes kan maken. Het contact is een ruimte voor herstel en heling. Ik werk niet met vaste procedures, maar vertrek vanuit datgene wat voor jou hier en nu belangrijk is. In de gesprekken hebben we steeds oog voor de context waarin je leeft en de mensen die rondom jou staan.

Relatietherapie

Deze therapie probeert een zo veilig mogelijke context te creëren, waarin elke partner de ruimte krijgt om zijn ervaringen en emoties te verwoorden. Er wordt in deze setting veel zorg gedragen voor de onderlinge communicatie.
We bekijken samen hoe ieder van jullie de situatie ervaart en gaan op zoek naar welke veranderingen jullie willen en wat er nodig is om weer meer verbinding te voelen met elkaar.

Gezinstherapie

Tijdens de gesprekken wordt rekening gehouden met de positie van elk betrokken gezinslid in het gezin en het samenspel van de onderlinge relaties. We creëren ruimte voor ieders zorgen en ieders kijk op de problemen. Belangrijk is hoe elk betrokken gezinslid de situatie ervaart. Samen gaan we dan op zoek naar welke verandering jullie zouden willen. Een gezinstherapie is er meestal op gericht de verbindende krachten in het gezin weer sterker te maken en de communicatie te verbeteren.

Supervisie voor hulpverleners

In supervisie staat je eigen functioneren centraal. Het gaat om een bewustwordingsproces waarbij je kijkt naar je eigen stijl, je krachten en je kwetsbaarheden. Supervisie geeft je een duidelijker zicht op jezelf en je werk. Je krijgt een scherper inzicht in wat goed gaat en ook in wat anders kan. Het helpt je blinde vlekken te zien. Vanuit dit bewustwordingsproces kan je vaardigheden ontwikkelen en het aangeleerde eigen maken.

Supervisie in teamverband

Op een ervaringsgerichte manier begeleid ik groepen of teams bij de reflectie op het eigen professioneel functioneren, vooral voor hulpverleners in begeleidende functies. Supervisie geeft je een duidelijker zicht op jezelf en je werk. Je leert ook van mekaar, en van de verbinding die je ervaart met de anderen.

Psychologische problemen en life-events

Verlies, rouw

Angst, depressie

Onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen

Ziekte, trauma

Zingevingsvragen

Burn-out, stress

Professionele moeilijkheden of vragen

Relatieproblemen, conflicten